PERSONUPPGIFSPOLICY

Jag samtycker härmed till att de personuppgifter som jag lämnar behandlas av Velo & Oxygen och moderbolag Cycleurope Sverige AB enligt Cycleuropes personuppgiftsbehandling nedan. Cycleurope kommer att behandla dina personuppgifter för att administrera beställningar, leveranser och betalning samt för att kontakta dig i syfte att fullgöra vårt lagstadgade produktansvar. Dina personuppgifter kan vidare komma att behandlas för att administrera försäkringsärenden samt för att vi och/eller våra samarbetspartners ska kunna erbjuda dig anpassade erbjudanden m.m. I förekommande fall kan vi också komma att överföra dina personuppgifter till våra finansieringspartners i samband med att vi säljer dina fakturor vidare. 

Visa information om Cycleuropes personuppgiftsbehandling och dina rättigheter.

CYCLEUROPE I SVERIGE

0